O pohár Lyžiarika

3.kolo Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní

 Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ :                       Športový klub Bystričan – LYŽIARIK / Zväz slovenského lyžovania

Technické zabezpečenie :     Športový klub Bystričan – LYŽIARIK

Termín :                                 12.2.2022

Miesto :                                 Lyžiarske stredisko ŠACHTIČKY

Prihlášky :                              do štvrtka   10.02.2022 do 18:00 hod.

elektronicky na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/lesy-ski-cup-2022 

kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066

Kancelária pretekov :           Banícka Cimra na hornom parkovisku strediska

Prezentácia  a výdaj štartových čísel:

12.02.2022 od 7:30 do 8:30 hod., Šachtičky – bufet Šachtičky

Žrebovanie:                           štvrtok 10.02.2022 po 19:00  hod.,

Ubytovanie, doprava a stravovanie : usporiadateľ nezabezpečuje

Parkovanie:                           Parkovanie vozidiel pretekárov v areáli Hotela Šachtičky. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia a maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

Štartovné pre všetky kat. :  7,- Eur za každého pretekára (platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti)

Lístky na vleky:                     9,- Eur (platí sa v hotovosti pri prezentácii). Pre zrýchlenie finančných transakcií doporučujeme úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.

Ceny pre pretekárov:           Vyhlásených bude prvých šesť (6) pretekárov v každej kategórii. Odmenení budú diplomom, medailou a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou.

Vyhlásenie výsledkov:          cca. 45-50 min po dojazde posledného pretekára. Vyhodnotenie prebehne v priestore štartu.

Výsledková listina bude zverejnená v aplikácii WhatsApp. Informačný kanál WhatsApp získate po nascanovaní QR kódu. V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu pretekov. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”.

  1. Technické ustanovenia

Predpis :                                 preteky podľa súťažného poriadku LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 2021/22

Disciplína:                              obrovský slalom na jedno (1) kolo

Kategórie a poradie na štarte:

Kategórie Rok narodenia
Horehronské nádeje 2018/2015
Mladší predžiaci, mladšie predžiačky 2014/2012
Starší predžiaci, staršie predžiačky 2011/2010
Mladší žiaci, mladšie žiačky 2009/2008
Starší žiaci, staršie žiačky 2007/2006
OPEN /juniori, dospelí, seniori/ 2005 a starší

Štartovať v súťaži LSC-HLZL 2022 môžu všetci pretekári bez ohľadu na registráciu v národnom športovom zväze, alebo inom športovom zväze alebo združení. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári neregistrovaní v žiadnych športových kluboch (tzv. „bez klubovej príslušnosti“).                                

Svah:                                      zjazdovka č.1 od sedla (od parkoviska)

Organizácia pretekov:          jedno (1) kolo v identickej trati pre všetky kategórie (kategória „Horehronské nádeje“ štartuje takisto v identickej trati ako ostatné kategórie).

Harmonogram:                     od 7:15 do 8:15 hod. prezentácia

od 8:15 do 9:00 hod. prehliadka trate

9:15 hod. štart prvého pretekára

Protesty:                                podľa ustanovenia súťažného poriadku Lesy Ski Cup 2021/22 doložené vkladom 17,-Eur za jednotlivca

Rôzne:                                    Prípadné odvolanie podujatia bude oznámené 2 dni pred dátumom konania podujatia.

Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-eur odškodné.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas celého priebehu pretekov.

Preteky budú v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP. Prehlásenie o bez infekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

  1. Funkcionári pretekov 

Riaditeľ pretekov:                                        Martin Vigaš

Sekretár pretekov:                                       Lenka Chebeňová

Autor trate:                                                  Jozef Ledvák

Hlavný rozhodca:                                         Marek Tabernaus

Veliteľ bránkových rozhodcov:                  Ľudovít Fridrich

Veliteľ technickej čaty:                                Martin Vigaš              

Zdravotná služba:                                         Horská služba Šachtičky

Vedúci časomiery a výsledkov:                   Jaroslav Štancel

  1. Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru:               Radovan Cagala

Podpredseda organizačného výboru:        Martin Vigaš

Sekretár organizačného výboru:                Lenka Chebeňová

 

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 04.02.2022.

sponzori3

 

Propozície Šachticky 12.02.2022

Prihlasovanie na preteky: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/lesy-ski-cup-2022/preteky/1308/registration

Zoznam prihlásených pretekárov: https://pretekaj.sk/sk/podujatia/lesy-ski-cup-2022/preteky/1308/registration/competitors