Rozpis pretekov

1.  Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Lyžiarsky oddiel Mladosť
Technické zabezpečenie : Lyžiarsky oddiel Mladosť
Dátum: 22.1.2023
Miesto Lyžiarske stredisko MÝTO SKI & BIKE (Mýto pod Ďumbierom)
Prihlášky:

https://pretekaj.sk/,

 Mgr. Jaroslav Štancel, tel.č. 0903 906 066

Uzávierka prihlášok: Piatok 20.1.2023 do 19:00
Informácie: Ing. Miroslav Štefanovie, tel. číslo 0905 845 604, stefanovie.miro@gmail.com
Pridelenie čísel: Piatok 20.1.2023 od 19:00 – 20:00, Mgr Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok, podľa súťažného poriadku
Kancelária pretekov: chatka v areáli lyžiarskeho centra  MÝTO SKI & BIKE, označenie – „KANCELÁRIA PRETEKOV“
Výdaj čísel a skipasov: 22.1.2022 od 7:15 do 8:15 hod. v kancelárii pretekov
Ubytovanie: Individuálne
Zdravotná služba: Horská záchranná služba
Ceny a vyhlásenie výsledkov:

Ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii

·    Vyhlásenie výsledkov do 30 min. po skončení pretekov

·    Kategória Horehronské nádeje – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky  deti po dojazde do cieľa.

Upozornenie: Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody  počas celého priebehu preteku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Za stratu štartovného čísla účtujeme 25€.
2.  Technické ustanovenia
Predpis: Podľa súťažného poriadku Lesy SKI CUP, sezóna 2022-2023
Disciplína: Obrovský slalom – jedno kolo v rovnakej trati všetky kategórie. Kategória „Horehronské nádeje“, ktorá bude súťažiť v skrátenej trati.
Poradie štartu kategórii:

1.       Horehronské nádeje (dievčatá, chlapci): rok narodenia 2018-2015,

2.       Mladší predžiaci: rok narodenia 2014-2013,

3.        Starší predžiaci: rok narodenia 2012-2011,

4.        Mladší žiaci: rok narodenia 2010-2009,

5.        Starší žiaci: rok narodenia 2008-2007,

6.        OPEN: rok narodenia 2006 a starší

Štartovné: 7€
Vleky: 12€ + 4€ záloha
Protesty: Do 15 min. od vyvesenia oficiálnych výsledkov
Vedúci časomiery a výsledkov: Jaroslav Štancel
3.  Časový harmonogram
Prezentácia: 7:30 – 8:30
Prehliadka trate: 8:00 – 9:00
Štart prvého pretekára: Kategória horehronské nádeje dievčatá 9:30
4.  Organizačný výbor
Riaditeľ pretekov: Miroslav Štefanovie
Veliteľ trate: Michal Barla
Hlavný rozhodca: Nikola Chovančeková
Vedúci časomiery Jaroslav Štancel
Hospodár: Jana Halgašová
Autor trate: Rastislav Šuhajda
Technický delegát – predseda Jury: Miroslav Gregor
Arbiter – zástupca pretekárov: Marek Tabernaus