Oficiálne výsledky 5.kola

Celkové výsledky 5.kola

Štartová listina 5. kola

Prihláška kluby 5

Časový program:                                                                                             NEDEĽA (01.03.2020)

prezentácia                                                        07:00 – 08:30

prehliadka trate                                                08:15 – 09:00

štart 1. pretekára                                              09:20

Pokyny pre trénerov:           – rozjazdenie, ZJAZDOVKA č.1 (ľavá strana – pohľad zdola)

             prehliadka trate, ZJAZDOVKA č.1 .(pravá strana – stredná časť), posledný vstup – 8:45 hod.

                štart prvého pretekára v kategórii Horehronské nádeje – dievčatá;

ďalšie poradie podľa štartovného čísla a rozpisu v propozíciách (kategórie 1. až 12.)

– pretekári v kategóriách 1. – 2. štartujú zo zníženého štartu (počet zmien smeru 10-17).

– pretekári v kategóriách 3. – 12. (počet zmien smeru 15-25).

Prevádzka vlekov:               7:30 – 9:00     vstup na vlek mimo turniketu (ľavá strana – otvorená služobná závora)

9:00 – 16:00  vstup na vlek iba cez turniket (platný lístok). Vstup cez bočnú služobnú závoru

bude povolený len usporiadateľom (zelené vesty). Pri opakovanom štarte pretekára

rozhodnutím JURY –  zelená vesta bude vydaná v priestore cieľa (v stánku časomiery).

Vyhlásenie výsledkov:         v deň pretekov – vyhradený priestor pred Penziónom Bučník

(cca do 50 min. po dojazde posledného pretekára).

FINÁLE LESY SKI CUP 2020 – odovzdávanie cien 01.03.2020 (nedeľa) o 15:00 hod.

(po vyhodnotení pretekov dňa).

III. Rôzne ustanovenia

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 26. 02. 2020

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru.

Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas rozjazdenia a pretekov.

V zmysle  platných Pravidiel lyžiarskych pretekov je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú  špecifikácii pretekového vybavenia v OS povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa zúčastnia pretekov.

Pre všetkých účastníkov pretekov (pretekári, tréneri, zástupcovia klubov, sponzori, usporiadatelia,…)   je dňa 29.02.2020 (sobota) zabezpečená strava /guľáš z diviny/, lístky sa vydajú pri prezentácii    – vedúcim družstiev, ktorí nahlásia počty pri prezentácii.

  1. Funkcionári pretekov:                                    NEDEĽA (01.03.2020)

Riaditeľ pretekov:                                                                           Marcel Macík

Technický komisár:                                                                        Jaromír Midriak

Arbiter:                                                                                            Lenka Chebeňová

Autor a veliteľ trate:                                                                       Milan Pošta

Veliteľ bránkových rozhodcov:                                                     Marek Petrovič

Veliteľ technickej čaty:                                                                   Ľubomír Hrablay

Časomiera:                                                                                      Jaroslav Štancel

  1. Organizačný výbor:

Predseda OV:                                            Marek Tabernaus

Podpredseda OV:                                     Július Piliar

Sekretár pretekov:                                    Zita Šuchaňová