O pohár Lyžiarika
3.kolo Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní

1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ : Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Technické zabezpečenie : Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Termín : 15.2.2020
Miesto : Lyžiarske stredisko ŠACHTIČKY
Prihlášky : do stredy 12.02.2020 do 15:00 hod.
elektronicky na www.pretekaj.sk
kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066
Kancelária pretekov : bufet Šachtičky na hornom parkovisku strediska
Prezentácia a výdaj štartových čísel:
15.02.2020 od 7:30 do 8:15 hod., Šachtičky – bufet Šachtičky
Žrebovanie: piatok 14.02.2020 od 18:00 do 19:00 hod.,
Ubytovanie, doprava a stravovanie : usporiadateľ nezabezpečuje
Parkovanie: Parkovanie vozidiel pretekárov v areáli Hotela Šachtičky. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia a maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.
Štartovné pre všetky kat. : 7,- Eur za každého pretekára (platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti)
Lístky na vleky: 9,- Eur (platí sa v pokladni strediska). Pre zrýchlenie finančných transakcií doporučujeme úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.
Ceny pre pretekárov: Vyhlásených bude prvých šesť (6) pretekárov v každej kategórii. Odmenení budú diplomom, medailou a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou.
Vyhlásenie výsledkov: cca. 45-50 min po dojazde posledného pretekára. Vyhodnotenie prebehne v priestore štartu.

2. Technické ustanovenia

Predpis : preteky podľa súťažného poriadku LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 2019/20
Disciplína: obrovský slalom na jedno (1) kolo
Kategórie a poradie na štarte:
1. „Horehronské nádeje“ dievčatá – rok narodenia 2013 a viac
2. „Horehronské nádeje“ chlapci – rok narodenia 2013 a viac
3. mladšie predžiačky – rok narodenia 2012, 2010
4. mladší predžiaci – rok narodenia 2012, 2010
5. staršie predžiačky – rok narodenia 2009, 2008
6. starší predžiaci – rok narodenia 2009, 2008
7. mladšie žiačky – rok narodenia 2007, 2006
8. mladší žiaci – rok narodenia 2007, 2006
9. staršie žiačky – rok narodenia 2005, 2004
10. starší žiaci – rok narodenia 2005, 2004
11. „OPEN“ – junior, dospelí, senior ženy – rok narodenia <2003
12. „OPEN“ – junior, dospelí, senior muži – rok narodenia <2003
Svah: zjazdovka č.1 od sedla (od parkoviska)
Organizácia pretekov: jedno kolo v identickej trati pre všetky kategórie (kategória „Horehronské nádeje“ štartuje takisto v identickej trati ako ostatné kategórie)
Harmonogram: od 7:30 do 8:15 hod. prezentácia
od 8:30 do 9:00 hod. prehliadka trate
9:15 hod. štart prvého pretekára
Protesty: podľa ustanovenia súťažného poriadku Lesy Ski Cup 2019/20 doložené vkladom 17,-Eur za jednotlivca
Rôzne: Prípadné odvolanie podujatia bude oznámené 2 dni pred dátumom konania podujatia.
Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur.
3. Funkcionári pretekov
Riaditeľ pretekov: Ing. Martin Vigaš
Sekretár pretekov: Lenka Chebeňová
Autor trate: Vladimír Siráň
Hlavný rozhodca: Miroslav Gregor
Veliteľ bránkových rozhodcov: Slavka Benešová
Veliteľ technickej čaty: Ing. Martin Vigaš
Zdravotná služba: Horská služba Šachtičky
Vedúci časomiery a výsledkov: Mgr. Jaroslav Štancel
4. Organizačný výbor
Predseda organizačného výboru: Ing. Radovan Cagala
Podpredseda organizačného výboru: Ing. Martin Vigaš
Sekretár organizačného výboru: Lenka Chebeňová
Tieto ustanovenia boli schválené dňa 06.02.2020

propozice_3.kolo HLZL- LSC 2020_Šachtičky