Rozpis pretekov

Startova listina 4.kolo

Prihlaska kluby4

Prihlaseni Kolo 4

HHL_Lesy Ski Cup_4 kolo_propozície_26.2.2023

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Technické zabezpečenie Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Dátum 26.2.2023
Miesto Lyžiarske stredisko SKI Hlobišov (Hronec)
Prihlášky www.pretekaj.sk
Uzávierka prihlášok Piatok 24.02.2023 do 19:00 hod.
Informácie

Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo 0903 906 066

Ing. Marek Tabernaus tel. číslo 0918 334 307

Prezentácia a výdaj čísel chatka v areáli lyžiarskeho centra , Ski Hlobišov /označenie-kancelária pretekov/
Žrebovanie Sobota 25.02.2023 od 16:00 do 17:00 hod. podľa SP HHL 2023
Ubytovanie Ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, usporiadateľ zabezpečuje pitný režim pre pretekárov
Zdravotná služba Zdravotná služba Ski Hlobišov
Upozornenie #1 Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas pretekov.
Upozornenie #2 Parkovanie vozidiel pretekárov v areáli Ski Hlobišov. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia o maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov a dodržiavanie pokynov regulovčíkov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

 

 

 

 

 

Technické ustanovenia

Predpis

Súťažný predpis HHL Lesy Ski Cup 2023

Súťažný predpis ZSL 2022/23

Disciplína Obrovský slalom, jedno súťažné kolo v identickej trati pre všetky kategórie. Kategória „Horehronské nádeje“, štartujú v trati so zníženým štartom.
Kategórie a poradie na štarte

1.   Horehronské nádeje (dievčatá, chlapci): rok narodenia 2018-2015,

2.   Mladší predžiaci: rok narodenia 2014-2013,

3.   Starší predžiaci: rok narodenia 2012-2011,

4.   Mladší žiaci: rok narodenia 2010-2009,

5.   Starší žiaci: rok narodenia 2008-2007,

OPEN: rok narodenia 2006 a starší

Štartovné 7,- Eur/ pretekár, platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti
Vleky 12,- Eur/ pretekár, resp. tréner. Platba v pokladni strediska výlučne v hotovosti. Pre zrýchlenie finančných transakcií odporúčame úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.
Protesty Podľa pravidiel Súťažného poriadku HHL Lesy Ski Cup 2023 doložené vkladom 17,-Eur
Trať Zjazdovka č.1 „Hubárska“

 

Časový harmonogram

od 7:15 do 8:15 hod Prezentácia a rozjazdenie /nad priestorom štartu/
od 8:15 do 8:45 hod. Prehliadka trate ( všetky kategórie )
09:30 Štart prvého pretekára
Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie Vyhlásenie výsledkov do 45 min. po skončení pretekov. Vyhlásenie prebehne v priestore ciela. Ocenení budú prví šiesti (6) pretekári v kategórii. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou. Kategória „Horehronské nádeje“ – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky deti po dojazde do cieľa.
Poznámky Prípadné odvolanie pretekov Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom. Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur. Prosíme trénerov o spoluprácu pri uprednostnení detí kategórie „Horehronské nádeje“ na vleku po prehliadke trate podľa poradia štartu kategórií.

 

Funkcionári podujatia

Riaditeľ pretekov Ing. Marian Jagerčík
Sekretár pretekov Ing. Marek Tabernaus
Vedúci časomiery Mgr. Jaroslav Štancel
Hlavný rozhodca Marek Petrovič
Autor a veliteľ trate Milan Pošta
Veliteľ technickej čaty Gábor Ján
Veliteľ bránkových rozhodcov: Radoslav Šuchaň
Hospodár: Ing. Janka Jagerčíková, Zitka Šuchaňová
Arbiter – zástupca pretekárov: Miroslav Štefanovie

 

Organizačný výbor

Predseda OV Ing. Marian Jagerčík
Podpredseda OV Ing. Slavomír Šušor
Sekretár OV Ing. Marek Tabernaus