O pohár Lyžiarika 3.kolo HHLL Lesy Ski CUP 6.ročník

Startova listina 3.kolo

Prihlaska kluby3

Prihlaseni Kolo 3

HHL3 kolo_propozície_25.2.2023

 

6. ročník „O pohár Lyžiarika“

3. kolo Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní – Lesy Ski Cup 2023

Lyžiarske stredisko SKI  HLOBIŠOV
25.2.2023

ROZPIS PODUJATIA

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Technické zabezpečenie Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Dátum 25.2.2023
Miesto Lyžiarske stredisko SKI  HLOBIŠOV
Prihlášky www.pretekaj.sk
Uzávierka prihlášok Štvrtok 23.02.2023 do 19:00 hod.
Informácie Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo 0903 906 066
Prezentácia a výdaj čísel

Technická bunka pri údolnej stanici vleku,

25.02.2023 od 7:15 do 8:15 hod.

Žrebovanie Piatok 24.02.2023 od 18:00 do 19:00 hod. podľa SP HHL 2023
Ubytovanie Ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, usporiadateľ zabezpečuje pitný režim pre pretekárov
Zdravotná služba Zdravotná služba Ski Hlobišov
Upozornenie #1 Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas tréningov a pretekov.
Upozornenie #2 Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia a maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

 Technické ustanovenia

Predpis

Súťažný predpis HHL Lesy Ski Cup 2023

 

Disciplína Obrovský slalom, jedno súťažné kolo v identickej trati pre všetky kategórie. Kategória „Horehronské nádeje“ štartujú v trati so zníženým štartom.
Kategórie a poradie na štarte

1. „Horehronské nádeje“ dievčatá – rok narodenia 2015 a viac

2. „Horehronské nádeje“ chlapci – rok narodenia 2015 a viac

3. mladšie predžiačky – rok narodenia 2014, 2013

4. mladší predžiaci – rok narodenia 2014, 2013

5. staršie predžiačky – rok narodenia 2012, 2011

6. starší predžiaci – rok narodenia 2012, 2011

7. mladšie žiačky – rok narodenia 2009, 2010

8. mladší žiaci  – rok narodenia 2009, 2010

9. staršie žiačky – rok narodenia 2008, 2007

10. starší žiaci – rok narodenia 2008, 2007

11. „OPEN“ – junior, dospelí, senior ženy – rok narodenia <2006

12. „OPEN“ – junior, dospelí, senior muži – rok narodenia <2006

Štartovné 7,- Eur/ pretekár, platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti
Vleky 12,- Eur/ pretekár, resp. tréner.  Platba v pokladni strediska. Pre zrýchlenie finančných transakcií odporúčame úhradu výlučne v hotovosti presnou sumou za celý klub.
Protesty Podľa pravidiel Súťažného poriadku HHL Lesy Ski Cup 2023 doložené vkladom 17,-Eur

Trať

Parametre trate

Zjazdovka č.1 „Hubárska“

Nadmorská výška štartu – 948 m.n.m

Nadmorská výška cieľa – 802 m.n.m

Časový harmonogram

od 7:15 do 8:15 hod Prezentácia a rozjazdenie. Traťou pre rozjazdenie je vyhradená horná časť zjazdovky č,1, nad štartom pretekov.
od 8:15 do 8:45 hod. Prehliadka trate ( všetky kategórie )
09:30 Štart prvého pretekára
Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie Vyhlásenie výsledkov do 45 min. po skončení pretekov. Vyhlásenie prebehne v priestore štartu. Ocenení budú prví šiesti (6) pretekári v kategórii. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou. Kategória „Horehronské nádeje“ – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky  deti po dojazde do cieľa.
Poznámky Prípadné odvolanie pretekov Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom. Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur. Prosíme trénerov o spoluprácu pri uprednostnení detí kategórie „Horehronské nádeje“ na vleku po prehliadke trate podľa poradia štartu kategórií.

Funkcionári podujatia

Riaditeľ pretekov Ing. Martin Vigaš
Sekretár pretekov MUDr. Lenka Chebeňová
Vedúci časomiery Mgr. Jaroslav Štancel
Hlavný rozhodca Marek Tabernaus
Autor a veliteľ trate Mgr. Jozef Ledvák
Veliteľ technickej čaty Martin Vigaš ml.
Veliteľ bránkových rozhodcov: Ing. Ludovít Fridrich

 

Organizačný výbor

Predseda OV Ing. Radovan Cagala
Podpredseda OV Ing. Martin Vigaš
Sekretár OV MUDr. Lenka Chebeňová