7. ročník „O pohár Lyžiarika“ 3. kolo Horehronskej ligy v lyžovaní - Lesy Ski Cup 2023

Zväz slovenského lyžovania

v spolupráci s

a

ORGANIZUJE

 

7. ročník „O pohár Lyžiarika“

3. kolo Horehronskej ligy v lyžovaní – Lesy Ski Cup 2023

Lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly
04.02.2024

 ROZPIS PODUJATIA

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Technické zabezpečenie Športový klub Bystričan – LYŽIARIK
Dátum 04.02.2024
Miesto Lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly, zjazdovka Zahradište
Prihlášky

https://my.raceresult.com/273955/registration

Mgr. Jaroslav Štancel, tel.č. 0903 906 066, info@sporttiming.sk

Uzávierka prihlášok Piatok 02.02.2024 do 14:00 hod.
Informácie Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo 0903 906 066
Prezentácia a výdaj čísel (kancelária podujatia)

Bistro Záhradište,

04.02.2024 od 7:15 do 8:30 hod.

Žrebovanie Sobota 03.02.2024 od 16:00 do 17:00 hod. podľa SP HHL 2024
Ubytovanie Ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, usporiadateľ zabezpečuje pitný režim pre pretekárov
Zdravotná služba Horská služba Donovaly
Upozornenie #1 Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas tréningov a pretekov. Informačný kanál WhatsApp získate po nascanovaní QR kódu. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”
Upozornenie #2 Parkovanie vozidiel pretekárov na oficiálnych parkoviskách obce Donovaly. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia a maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

Technické ustanovenia

Predpis Súťažný predpis HHL Lesy Ski Cup 2024
Disciplína Skicross, jedno súťažné kolo v identickej trati pre všetky kategórie. Kategória „Horehronské nádeje“ štartuje takisto v identickej trati ako ostatné kategórie. Organizátor rozhodne o možnosti zníženého štartu pre kategórie „Horehronské nádeje“ v deň podujatia.
Kategórie a poradie na štarte

1. „Horehronské nádeje“ dievčatá – rok narodenia 2016 a viac

2. „Horehronské nádeje“ chlapci – rok narodenia 2016 a viac

3. mladšie predžiačky – rok narodenia 2015, 2014

4. mladší predžiaci – rok narodenia 2015, 2014

5. staršie predžiačky – rok narodenia 2013, 2012

6. starší predžiaci – rok narodenia 2013, 2012

7. mladšie žiačky – rok narodenia 2010, 2011

8. mladší žiaci  – rok narodenia 2010, 2011

9. staršie žiačky – rok narodenia 2009, 2008

10. starší žiaci – rok narodenia 2009, 2008

11. „OPEN“ – junior, dospelí, senior ženy – rok narodenia <2007

12. „OPEN“ – junior, dospelí, senior muži – rok narodenia <2007

Štartovné 7,- Eur/ pretekár, platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti v kancelárii podujatia
Vleky 14,- Eur/ pretekár, resp. tréner a záloha za kartu 2,- Eur
Protesty Podľa pravidiel Súťažného poriadku HHL Lesy Ski Cup 2024 doložené vkladom 17,-Eur

Trať

Parametre trate

Zjazdovka Zahradište, vedľa kotvového vleku Dvojča I.

Nadmorská výška štartu – 968 m.n.m.

Nadmorská výška cieľa – 916 m.n.m

Časový harmonogram

od 7:15 do 8:15 hod Prezentácia a rozjazdenie
od 8:15 do 09:15 hod. Prehliadka trate ( všetky kategórie )
09:30 Štart prvého pretekára
Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie

Vyhlásenie výsledkov do 45 min. po skončení pretekov. Vyhlásenie prebehne v priestore štartu. Ocenení budú prví šiesti (6) pretekári v kategórii. Kategória „Horehronské nádeje“ – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky  deti po dojazde do cieľa.

Podujatia je zároveň klasifikované ako 1. kolo Pohára ZSL 2024 v skicrosse. Bodovanie v zmysle Súťažného poriadku ZSL 2024 pre skicross.

Poznámky Prípadné odvolanie pretekov Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom. Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur. Prosíme trénerov o spoluprácu pri uprednostnení detí kategórie „Horehronské nádeje“ na vleku po prehliadke trate podľa poradia štartu kategórií.

 

Sobota 03.02.2024

Neoficiálny tréning : 11:00 – 14:00  (trať uzavretá pre verejnosť a výlučne pre tréningové jazdy účastníkov HHL Lesy Ski Cup 2024)

 Funkcionári podujatia

Riaditeľ pretekov Ing. Martin Vigaš
Sekretár pretekov MUDr. Lenka Chebeňová
Vedúci časomiery Mgr. Jaroslav Štancel
Hlavný rozhodca Radovan Cagala
Autor a veliteľ trate Mgr. Matej Matys
Veliteľ technickej čaty Peter Košč
Veliteľ traťových rozhodcov: Radovan Cagala

Organizačný výbor

Predseda OV Ing. Radovan Cagala
Podpredseda OV Ing. Martin Vigaš
Sekretár OV MUDr. Lenka Chebeňová

 

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 29.01.2024