7. ročník „Horehronská Strela“ 5. kolo Horehronskej ligy v lyžovaní - Lesy Ski Cup 2024

 LESY SR  a s

Lyžiarskym oddielom Horehron Ski Team Polomka-Bučník

ORGANIZUJE

Názov podujatia: „Horehronská Strela“, 5. kolo HHL v zjazdovom lyžovaní – LESY SKI CUP 2024 – 7. ročník
Stredisko: Lyžiarske stredisko SKI HLOBIŠOV
Dátum: 18.02.2024

 ROZPIS PODUJATIA

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Technické zabezpečenie Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník
Dátum 18.2.2024
Miesto Lyžiarske stredisko SKI Hlobišov (Hronec)
Prihlášky

Cez pozývací link alebo cez login

https://my.raceresult.com/273955/registration

Uzávierka prihlášok Sobota 17.02.2024 do 14:00 hod.
Informácie

Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo 0903 906 066

Ing. Marek Tabernaus tel. číslo 0918 334 307

Prezentácia a výdaj čísel chatka v areáli lyžiarskeho centra , Ski Hlobišov /označenie-kancelária pretekov/
Žrebovanie Sobota 17.02.2024 od 16:00 do 17:00 hod. podľa SP HHL 2024
Ubytovanie Ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, usporiadateľ zabezpečuje pitný režim pre pretekárov
Zdravotná služba Zdravotná služba Ski Hlobišov
Upozornenie #1 Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas pretekov.
Upozornenie #2 Parkovanie vozidiel pretekárov v areáli Ski Hlobišov. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia o maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov a dodržiavanie pokynov regulovčíkov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

 

Technické ustanovenia

Predpis

Súťažný predpis HHL Lesy Ski Cup 2024

Súťažný predpis ZSL 2023/24, FIS ICR

Disciplína Obrovský slalom, jedno súťažné kolo v identickej trati pre všetky kategórie. Kategória „Horehronské nádeje“, štartujú v trati so zníženým štartom.
Kategórie a poradie na štarte

1.   Horehronské nádeje: rok narodenia 2019 – 2016

2.   Mladší predžiaci: rok narodenia 2015 – 2014

3.   Starší predžiaci: rok narodenia 2013 – 2012

4.   Mladší žiaci: rok narodenia 2011 – 2010

5.   Starší žiaci: rok narodenia 2009 – 2008

OPEN – juniori, dospelí: 2007 a starší

Štartovné 7,- Eur/ pretekár, platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti
Vleky 15,- Eur/ pretekár, resp. tréner. Platba v pokladni strediska výlučne v hotovosti. Pre zrýchlenie finančných transakcií odporúčame úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.
Protesty

Podľa súťažného predpisu ZSL, 15 min. od vyvesenia neoficiálnych

Výsledkov doložené vkladom 20,-Eur

Trať Zjazdovka č.1 „Hubárska“

 

Časový harmonogram

od 7:15 do 8:15 hod Prezentácia a rozjazdenie /nad priestorom štartu/
od 8:15 do 8:45 hod. Prehliadka trate ( všetky kategórie )
09:30 Štart prvého pretekára
Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie

Vyhlásenie výsledkov do 45 min. po skončení pretekov. Vyhlásenie prebehne v priestore ciela. Ocenení budú prví šiesti (6) pretekári v kategórii. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, diplomom a vecnou cenou. Kategória „Horehronské nádeje“ – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky deti po dojazde do cieľa.

Po ukončení pretekov bude prebiehať vyhodnotenie podľa celkového poradia LSC-HLZL 2024. Odmenených bude prvých desať (10) najlepších pretekárov vo svojej kategórii, okrem kategórií OPEN. V kategórii OPEN bude odmenených najlepších šesť (6) pretekárov.

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím ceny pretekárom na stupňoch víťazov počas oficiálneho vyhlásenia výsledkov kola, alebo súťaže. Dodatočne ceny nebudú doručované poštou alebo inak oceňovaným pretekárom.

Poznámky Prípadné odvolanie pretekov Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom. Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur. Prosíme trénerov o spoluprácu pri uprednostnení detí kategórie „Horehronské nádeje“ na vleku po prehliadke trate podľa poradia štartu kategórií.

 

Funkcionári podujatia

Riaditeľ pretekov Ing. Marian Jagerčík
Sekretár pretekov Ing. Marek Tabernaus
Vedúci časomiery Mgr. Jaroslav Štancel
Technický delegát Radovan Cagala
Autor a veliteľ trate Radoslav Šucháň, Marek Tabernaus
Veliteľ technickej čaty Ľubomír Hrablay
Veliteľ bránkových rozhodcov: Marek Petrovič
Hospodár: Hanka Frgelcová
Arbiter – zástupca pretekárov: Peter Folk

Organizačný výbor

Predseda OV Ing. Marian Jagerčík
Podpredseda OV Ing. Slavomír Šušor
Sekretár OV Ing. Marek Tabernaus