Rozpis pretekov

Propozície-Donovalský psík 2023 PDF final

Startova listina 2.kolo

Prihlaseni Kolo 2

Prihlaska kluby2

https://my.raceresult.com/233288/live

I. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Ski klub Donovaly
Technické zabezpečenie: Ski klub Donovaly
Dátum: 12.2.2023
Miesto: ParkSnow Donovaly – Záhradište
Prihlášky: www.pretekaj.sk
Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066
Uzávierka prihlášok: piatok 10.2.2023 do 19:00 h
Informácie: jaro.midriak@gmail.com
Pridelenie čísiel: v piatok 10.2.2023 od 19:00 do 20:00 hod., Mgr. Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok, podľa súťažného poriadku
Kancelária pretekov: bufet na Záhradišti
Výdaj čísiel: dňa 12.2.2023, od 7:15 do 8:15 v kancelárii pretekov
Ubytovanie: individuálne
Zdravotná služba: Horská záchranná služba
Ceny a vyhlásenie výsledkov:
· Ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii.
· Kategória Horehronské nádeje – bez vyhlásenia výsledkov, ocenené medailou budú všetky deti po dojazde do cieľa.
Upozornenie: Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas celého priebehu pretekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Za stratu štartovného čísla účtujeme 25€.
• Informačný kanál WhatsApp získate po nascanovaní QR kódu. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”
Výsledky pretekov: v aplikácii WhatsApp

II. Technické ustanovenia
Predpis: Podľa súťažného poriadku Lesy SKI CUP, sezóna 2022-2023 Súťažný poriadok ZSL, FIS ICR
Disciplína: Obrovský slalom – jedno kolo v rovnakej trati všetky kategórie
Poradie štartu Kategórii:
Horehronské nádeje: rok narodenia 2018 – 2015
Mladší predžiaci: rok narodenia 2014 – 2013
Starší predžiaci: rok narodenia 2012 – 2011
Mladší žiaci: rok narodenia 2010 – 2009
Starší žiaci: rok narodenia 2008 – 2007
OPEN – juniori, dospelí: 2006 a starší
Štartovné: Platba za štartovné 7,- € pre každého účastníka pri prezentácii v kancelárii pretekov
Vleky: 12,- € / deň – iba tréneri a pretekári, záloha skipass 2,- €
Protesty: podľa súťažného predpisu ZSL, 15 min. od vyvesenia neoficiálnych výsledkov
Vedúci časomiery a výsledkov: Jaroslav Štancel

III. Časový harmonogram

Prezentácia: 7:15 – 8:15 (7:30 – 8:30)
Prehliadka trate: 8:00 – 9:00
Štart prvého pretekára – horehronské nádeje dievčatá: 9:30

IV. Organizačný výbor
Predseda OV: Ivan Šabo
Riaditeľ pretekov: Jaromír Midriak
Veliteľ trate: Martin Šárik
Hlavný rozhodca: Lenka Chebeňová
Vedúci časomiery: Jaro Štancel
Hospodár: Ivana Luhová
Autor trate: Miroslav Gregor

PARTNERI ORGANIZÁTORA