Lyžiarsky oddiel  Horehron Ski Team Polomka-Bučník

v spolupráci

s obcou Polomka

organizuje verejné preteky v obrovskom slalome

 1. a 5. kolo

Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní 

       „HOREHRONSKÝ BUČNÍK 2020“

                                     a

FINÁLE LESY SKI CUP 2020

Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

 1. február – 1. marec 2020
 1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                           LO HST Polomka-Bučník

Technické  zabezpečenie:      LO HST Polomka-Bučník, obec Polomka, LESY Slovenskej republiky, š. p .

Termín:                                      29. február  2020 (sobota) – 01. marec 2020 (nedeľa)

Miesto:                                      Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

Prihlášky:                                  elektronicky na stránkach: http://lesycup.sporttiming.sk/, alebo  https://pretekaj.sk/

Kontaktná osoba-prihlášky:  Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo: +421 903 906 066, e-mail: stancel@videocom.sk

uzávierka prihlášok 27.02.2020 do 19:00 hod. (štvrtok), dodatočne

                 v deň pretekov: 29.02.2020 (sobota), 01.03.2020 (nedeľa) 7:30 – 8:15  hod.

Nutné určiť v každom klube alebo záujmovej skupine zodpovednú osobu za prihlášku.   

Kancelária pretekov:               lyžiarske stredisko Polomka-Bučník, reštaurácia v Penzióne Bučník        

Prezentácia a výdaj

štartovných čísel:                    29.02.2020 a 01.03. 2020, v čase od 7:30 hod do 8:15 hod., reštaurácia – Penzión Bučník.

Žrebovanie:                              piatok 28.02.2020 od 19:00 do 20:00 hod., Mgr. Jaroslav Štancel,

na základe došlých prihlášok a podľa súťažného poriadku.

Ubytovanie:                             usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné:                                7,- €  za každého pretekára

Lístky na vleky:                        7,- €  pre pretekárov a trénerov (2,- € záloha na kartu);

  (vydaný bude 1 trénerský lístok na cca 5 pretekárov).

Zdravotná služba:                   Lyžiarska služba SKI Polomka-Bučník

Hodnotenie:                             vyhlásených bude v každom kole prvých 6 pretekárov za každú kategóriu.

                                                  Odmenení budú medailou, diplomom a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári aj pohárom.     

 1. Technické ustanovenia

Predpis:                             preteká sa podľa platného Súťažného poriadku LSC-HLZL na sezónu 2019/2020.

.                                                 Preteky sa započítavajú do celkového hodnotenia LSC-HLZL – 4. ročníka 2019/2020.

Disciplína:                               1. kolový obrovský slalom v rovnakej trati pre všetky kategórie

Kategórie:                         

 • Horehronské nádeje – dievčatá                     (ročníky: 2016 – 2013)
 • Horehronské nádeje – chlapci                        (ročníky: 2016 – 2013)
 • Mladšie predžiačky                                            (ročníky: 2012 – 2010)
 • Mladší predžiaci                                                  (ročníky: 2012 – 2010)
 • Staršie predžiačky                                              (ročníky: 2009 – 2008)
 • Starší predžiaci                                                    (ročníky: 2009 – 2008)
 • Mladšie žiačky                                                      (ročníky: 2007 – 2006)
 • Mladší žiaci                                                            (ročníky: 2007 – 2006)
 • Staršie žiačky                                                        (ročníky: 2005 – 2004)
 • Starší žiaci                                                             (ročníky: 2005 – 2004)
 • OPEN – ženy (juniori, dospelí, seniori)             (ročníky: 2003 a starší)
 • OPEN – muži (juniori, dospelí, seniori)             (ročníky: 2003 a starší)

Štartovné čísla:                      budú vydané po prezentácii  (za stratu štartovného čísla je poplatok 25,- €).

Protesty:                                  podľa pravidiel lyžiarskych pretekov doložené vkladom 20,- € za jednotlivca.

Časový program:                                                          SOBOTA (29.03.2020)                             NEDEĽA (01.03.2020)

prezentácia                   07:00 – 08:30                                         07:00 – 08:30

prehliadka trate           08:15 – 09:00                                         08:15 – 09:00

štart 1. pretekára         09:20                                                       09:20

Pokyny pre trénerov:           – rozjazdenie, ZJAZDOVKA č.1 (ľavá strana – pohľad zdola)

             prehliadka trate, ZJAZDOVKA č.1 .(pravá strana – stredná časť), posledný vstup – 8:45 hod.

                štart prvého pretekára v kategórii Horehronské nádeje – dievčatá;

ďalšie poradie podľa štartovného čísla a rozpisu v propozíciách (kategórie 1. až 12.)

– pretekári v kategóriách 1. – 2. štartujú zo zníženého štartu (počet zmien smeru 10-17).

– pretekári v kategóriách 3. – 12. (počet zmien smeru 15-25).

Prevádzka vlekov:               7:30 – 9:00     vstup na vlek mimo turniketu (ľavá strana – otvorená služobná závora)

9:00 – 16:00  vstup na vlek iba cez turniket (platný lístok). Vstup cez bočnú služobnú závoru

bude povolený len usporiadateľom (zelené vesty). Pri opakovanom štarte pretekára

rozhodnutím JURY –  zelená vesta bude vydaná v priestore cieľa (v stánku časomiery).

Vyhlásenie výsledkov:         v deň pretekov – vyhradený priestor pred Penziónom Bučník

(cca do 50 min. po dojazde posledného pretekára).

FINÁLE LESY SKI CUP 2020 – odovzdávanie cien 01.03.2020 (nedeľa) o 15:00 hod.

(po vyhodnotení pretekov dňa).

III. Rôzne ustanovenia

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 26. 02. 2020

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru.

Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas rozjazdenia a pretekov.

V zmysle  platných Pravidiel lyžiarskych pretekov je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú špecifikácii pretekového vybavenia v OS povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa zúčastnia pretekov.

Pre všetkých účastníkov pretekov (pretekári, tréneri, zástupcovia klubov, sponzori, usporiadatelia,…)  je dňa 29.02.2020 (sobota) zabezpečená strava /guľáš z diviny/, lístky sa vydajú pri prezentácii   – vedúcim družstiev, ktorí nahlásia počty pri prezentácii.

 1. Funkcionári pretekov:       SOBOTA (29.03.2020)                             NEDEĽA (01.03.2020)

Riaditeľ pretekov:                                    Július Piliar                                                 Marcel Macík

Technický komisár:                                  Miroslav Štefanovie                                 Jaromír Midriak

Arbiter:                                                      Miroslav Gregor                                        Lenka Chebeňová

Autor a veliteľ trate:                                Milan Pošta                                               Milan Pošta

Veliteľ bránkových rozhodcov:              Radoslav Šuchaň                                       Marek Petrovič

Veliteľ technickej čaty:                            Stanislav Príboj                                         Ľubomír Hrablay

Časomiera:                                                Jaroslav Štancel                                        Jaroslav Štancel

 1. Organizačný výbor:

Predseda OV:                                            Marek Tabernaus

Podpredseda OV:                                     Július Piliar

Sekretár pretekov:                                    Zita Šuchaňová

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 16.02.2020

Stiahnuť rozpis pretekov: LESY SKI CUP 2020 – 4 a 5.kolo_propozície_Horerhronský Bučník