VEREJNÝ PRETEK V OBROVSKOM SLALOME
DONOVALSKÝ PSÍK

LESY SKI CUP – Horehronská liga 2020

Výsledky podľa kategorií

Celkové výsledky 2.kola

Priebežné poradie LC po 2 .kolách

Štartová listina 2.kola

Prihlášky kluby2

Zoznam klubov 2.kola

SKI KLUB DONOVALY
usporiada
dňa 02.02.2020
VEREJNÝ PRETEK
Superbaby, predžiaci, žiaci a open dospelí
v obrovskom slalome
A. Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ: SKI KLUB DONOVALY
2. Technické zabezpečenie: SKI KLUB DONOVALY
3. Termín: 02.02.2020 – preteky Obrovský slalom
4. Miesto: Donovaly – Záhradište
5. Prihlášky: do 31.01.2020 do 17:00 h na stránke: www.pretekaj.sk
www.lesycup.sk
Kontaktná osoba: Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066
Ivana Luhová +421 905 222 354
6. Kancelária pretekov: Donovaly – bufet Záhradište
7. Prezentácia: – sobota 01.02.2020 od 16:00 h do 18:00 h – Správa športových a telovýchovných zariadení – ZARES Banská Bystrica, Švermova 45, Banská Bystrica, 1. Poschodie – 02.02.2020 od 7:30 do 8:30 kancelária pretekov – bufet Záhradište
8. Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje
9. Stravovanie: usporiadateľ nezabezpečuje
10. Štartovné a vleky: 14 € za pretekára (zahŕňa: 7 € štartovné, 7 € vleky) 7 € vleky za trénera
2 € záloha za skipass
11. Ceny: – každý účastník preteku bude po dojazde do cieľa odmenený hodnotnou cenou – vyhlasuje sa prvých šesť z každej kategórie
12. Lekárska služba: Horská služba

B. Technické ustanovenia:

Disciplína a kategórie: Obrovský slalom:
– superbaby „Horehronské nádeje“,
– mladšie predžiačky a predžiaci,
– staršie predžiačky a predžiaci,
– mladšie žiačky a žiaci,
– staršie žiačky a žiaci,
– open dospelí ženy a muži (rok narodenia 2003 a starší),
preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov ÚAD a súťažného poriadku Lesy ski cup – „Horehronská liga“.
1. Trate: Donovaly – Záhradište
2. Časový harmonogram:
Nedeľa: 02.02.2020 7:30 – 8:30 – prezentácia a výdaj štartovných čísel
7:30 – rozjazdenie 8:00 – 9:00 – prehliadka trate 9:15 – štart prvého pretekára v poradí superbaby, mladšie predžiačky a predžiaci, staršie predžiačky a prežiaci, mladšie žiačky a žiaci, staršie žiačky a žiaci, open ženy a muži.
3. Vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení preteku.
4. Rôzne: Prípadne zmeny v rozpise alebo časovom programe sú vyhradené rozhodnutiam organizátorov alebo súťažného výboru z dôvodov poveternostných podmienok alebo z iných závažných dôvodov.
Za neodovzdanie alebo stratu štartového čísla je poplatok 35 €

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru : Ivan Šabo
Podpredseda organizačného výboru: Miroslav Gregor
Sekretár pretekov: Luhová Ivana
Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Jaromír Midriak
Veliteľ trate: Martin Šárik
Veliteľ bránkových rozhodcov: Miroslav Sopko
Technický delegát: Lenka Chebeňová
Vedúci časomiery a výpočtov: Jaroslav Štancel

Propozície – Donovalský psík 2020