Listiny pred štartom

Štartová  listina :  Startova listina 2.kolo

Zoznam prihlašok : Prihlasky2 , Prihlaska kluby2

Zoznam prihlásených pretekárov podľa bodov:  Prihlaseni Kolo 2

Live zostavy: https://my.raceresult.com/191712/participants

Live výsledy neoficiálne: https://my.raceresult.com/191712/live#0_2DE9EC

 

Rozpis pretekov

  1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Zväz slovenského lyžovania
Technické zabezpečenie: Ski klub Donovaly
Dátum: 6.2.2022
Miesto: PARK SNOW Donovaly – Záhradište
Prihlášky:

www.pretekaj.sk alebo www.lesycup.sk

Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066

Uzávierka prihlášok: 4.2.2022 do 19:00 h
Informácie: jaro.midriak@gmail.com
Pridelenie čísiel: v piatok 4.2.2022 od 19:00 do 20:00 hod., Mgr. Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok, podľa súťažného poriadku
Kancelária pretekov:  bufet na Záhradišti
Výdaj čísiel: dňa 6.2.2022, od 7:15 do 8:15 v kancelárii pretekov
Ubytovanie: Individuálne
Zdravotná služba: Horská záchranná služba
Ceny a vyhlásenie výsledkov:

Ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórií.

●  Vyhlásenie Horehronských nádejí 20 min. po dojazde posledného pretekára v kategórii.

●  Ostatní 30 min. po skončení pretekov.

Upozornenie:

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas celého priebehu pretekov.

• Preteky budú v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP.

• Prehlásenie o bez infekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.

• Informačný kanál WhatsApp získate po nascanovaní QR kódu. V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu preteku. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”

• Podmienkou účasti je registrácia v ZSL.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Za stratu štartovného čísla účtujeme 25€.

Výsledky pretekov: v aplikácii WhatsApp

  1. Technické ustanovenia

Predpis: Podľa súťažný predpisu ZSL a súťažného poriadku LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní na sezónu 2021-2022
Disciplína: Obrovský slalom – jedno kolo v rovnakej trati všetky kategórie
Poradie štartu Kategórii:

Horehronské nádeje: rok narodenia 2018/2015

Mladší predžiaci: rok narodenia 2014/2012

Starší predžiaci: rok narodenia 2011/2010

Mladší žiaci: rok narodenia 2009/2008

Starší žiaci: rok narodenia 2007/2006

OPEN – juniori, dospelí: 2005 a starší

Štartovné:                       Platba za štartovné

7,- € pre každého účastníka

Pri prezentácii v kancelárii pretekov

Vleky: 9,- € / deň – iba tréneri a pretekári, záloha skipass 2,- €
Protesty: podľa súťažného predpisu ZSL, 15 min. od vyvesenia neoficiálnych výsledkov
Vedúci časomiery a výsledkov: Jaroslav Štancel

 Časový harmonogram

Prezentácia: 7:30 – 8:30
Prehliadka trate: 8:00 – 9:00
Štart prvého pretekára -horehronské nádeje dievčatá: 9:15
  1. Organizačný výbor

Predseda OV: Ivan Šabo
Riaditeľ pretekov: Jaromír Midriak
Veliteľ trate: Martin Šárik
Hlavný rozhodca: Lenka Chebeňová
Vedúci časomiery: Jaro Štancel
Hospodár: Ivana Luhová
Autor trate: Miroslav Gregor

Propozície-Donovalský psík 2022