LESY SKI CUP 2018                   

Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní    

____________________________________________________________________________________________________________

Lyžiarsky oddiel  Horehron Ski Team Polomka-Bučník

v spolupráci

s obcou Polomka

organizuje verejné preteky v obrovskom slalome

2.kolo

Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní

         „HOREHRONSKÝ BUČNÍK 2018“

 

Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

11-február 2018

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                           LO HST Polomka-Bučník

Technické  zabezpečenie:      LO HST Polomka-Bučník, obec Polomka, LESY SR š. p .

Termín:                                      11. február  2018 (nedeľa)

Miesto:                                      Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

Prihlášky:                                  registrovaní pretekári za kluby v LSC-HLZL on-line na stránkach:

                                                   http://lesycup.sporttiming.sk/,

Kontaktná osoba-prihlášky:  Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo:  +421 903 906 066, e-mail: stancel@videocom.sk

uzávierka prihlášok 09.02. 2018 do 19:00 hod. (piatok),

                  dodatočne, dňa 11.02. 2018, 7:00 – 8:00  hod. (nedeľa)

Nutné určiť osobu v každom klube zodpovednú za prihlášku.   

Kancelária pretekov:               lyžiarske stredisko Polomka-Bučník, reštaurácia v Penzióne Bučník        

Prezentácia a výdaj

štartovných čísel:                    11.2.2018 od 7:30 hod do 8:15 hod., reštaurácia v Penzióne Bučník.

Žrebovanie:                             sobota, 10.02.2018 od 17:00 do 18:00 hod., Penzión Bučník v Polomke,

Ubytovanie:                             usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné:                                7,- € za každého pretekára

Lístky na vleky:                        6,- €  pre pretekárov a trénerov (2,- € záloha na kartu);

  (vydaný bude 1 trénerský lístok na 5 pretekárov).

Zdravotná služba:                   Lyžiarska služba Ski Polomka-Bučník

Hodnotenie:                              –      každý účastník pretekov bude po dojazde do cieľa odmenený cenou,

 • vyhlásených bude prvých 6 pretekárov v každej kategórii.
 1. Technické ustanovenia

Predpis:                             preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov a Súťažného poriadku

LSC-HLZL na sezónu 2017/2018.

.                                                 Preteky sa započítavajú do celkového hodnotenia LSC-HLZL 2. ročníka 2017/18.

Disciplína:                               1. kolový obrovský slalom v rovnakej trati pre všetky kategórie

Kategórie:  

 • Horehronské nádeje – dievčatá                  (ročníky: 2014-2011)
 • Horehronské nádeje – chlapci (ročníky: 2014-2011)
 • Mladšie predžiačky (ročníky: 2010-2008)
 • Mladší predžiaci                                       (ročníky: 2010-2008)
 • Staršie predžiačky                       (ročníky: 2007-2006)
 • Starší predžiaci (ročníky: 2007-2006)
 • Mladšie žiačky         (ročníky: 2005-2004)
 • Mladší žiaci                                    (ročníky: 2005-2004)
 • Staršie žiačky                               (ročníky: 2003-2002)
 • Starší žiaci                     (ročníky: 2003-2002)
 • OPEN – ženy (juniori, dospelí, seniori)     (ročníky: 2001 a starší)
 • OPEN – muži (juniori, dospelí, seniori)          (ročníky: 2001 a starší)

Štartovné čísla:                      budú vydané po prezentácii  (za stratu štartovného čísla účtujeme 25,- €).

Protesty:                                  podľa pravidiel lyžiarskych pretekov doložené vkladom 17,- € za jednotlivca.

 

Časový program:                 Nedeľa, 11.2.2018  POLOMKA-BUČNÍK ,

7:30 – 8:30    rozjazdenie, ZJAZDOVKA č. 1   (ľavá strana – pohľad zdola)

              8:15 – 9:00    prehliadka trate, ZJAZDOVKA č. 1, posledný vstup – 8:45 hod.

(pravá strana v strednej časti – pohľad zdola)

              9:15                 štart 1. pretekára (štartovné číslo podľa kategórií 1. až 12.)

Pretekári v kategóriách 1. – 2. štartujú zo zníženého štartu (počet zmien smeru 10-17).

Pretekári v kategóriách 3. – 12. (počet zmien smeru 15-25).

Vyhlásenie výsledkov:         v priestoroch pred Penziónom Bučník (cca do 45 min. po dojazde posledného pretekára).

                                                   Kategórie 1. a 2. (ročník 2014-2011) môžu byť vyhlásené aj samostatne !!!!!

                                                   Pre všetkých účastníkov pretekov (pretekári, tréneri, zástupcovia klubov, sponzori,                         

                                                   usporiadatelia,… ) je zabezpečená strava, bude sa podávať guľáš, lístky sa vydajú

                                                   pri prezentácii – vedúcim družstiev (nahlásia počty pri prezentácii).

                                                   Počas pretekov a medzi kategóriami je pre deti zabezpečený

                                                  „ANIMAČNÝ PROGRAM LESNÝCH PEDAGÓGOV“.

III. Rôzne ustanovenia

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 08. 02. 2018

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru.

Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.                Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas rozjazdenia a pretekov.

V zmysle  platných Pravidiel lyžiarskych pretekov je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú                            špecifikácii pretekového vybavenia v OS povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa zúčastnia pretekov.

 1. Organizačný výbor:

Predseda OV:                                 Ján Lihan

Podpredseda OV:                          Marián Jagerčík

Riaditeľ pretekov:                          Július Piliar

Hlavný rozhodca:                           Miroslav Štefanovie

 Hospodár pretekov:                       Zita Šuchaňová

Autor a veliteľ trate:                     Marcel Macík

Veliteľ bránkových rozhodcov:    Radoslav Šuchaň

Veliteľ technickej čaty:                 Jozef Horský

Časomiera:                                     Jaroslav Štancel

Partneri podujatia: