Horehronský Bučník 4. Kolo a celkové vyhodnotenie HHL Lesy Ski Cup 2022, 5. ročník


  1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:           Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník

Technické zabezpečenie :      Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník

Termín :                     26.2.2022, sobota

Miesto :                      Lyžiarske stredisko Hlobišov (Hronec)

Prihlášky:                               do štvrtku 24.2.2022 do 18:00 hod. http://lesycup.sk/ alebo https://pretekaj.sk/ od 21.2.2022

Kontaktná osoba:                  Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066,  Ing. Marek Tabernaus tel. číslo 0918 334 307

Kancelária preteku:               reštaurácia pod svahom, Ski Hlobišov

Pridelenie čísel:                      vo štvrtok 24.2.2022 od 19:00 do 20:00 hod., Mgr. Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok, podľa súťažného poriadku.

Výdaj  čísel:                            26.2.2022 od 7:15 do 8:15 hod. v kancelárii tréningu

Ubytovanie, doprava a stravovanie:    usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné pre všetky kategórie: 7,- Eur pre každého účastníka

Lístky na vleky:                      9,- Eur pre účastníkov (platí sa v hotovosti pri prezentácii). Pre zrýchlenie finančných transakcií doporučujeme úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.)   

Trénerské lístky:                    na 10 detí 1 trénerský lístok za 9€  

Ceny pre pretekárov:             Odmenení budú prví šiesti účastníci v každej kategórii

Výsledky preteku:                  cca. 30 min po dojazde posledného pretekára. Vyhodnotenie prebehne v priestore štartu. Výsledková listina bude zverejnená v aplikácii WhatsApp. Informačný kanál WhatsApp získate po nascanovaní QR kódu. V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu pretekov. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”.. Po vyhodnotení preteku prebehne celkové vyhodnotenie Lesy Ski –Cupu, 5 ročník v zmysle pretekového poriadku.


  1. Technické ustanovenia

Predpis :        meranie podľa platných pravidiel ÚAD a súťažného poriadku  LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní na sezónu 2021/2022

Disciplína:     obrovský slalom – Horehronské nádeje, predžiaci, žiaci  a OPEN

Kategórie :            

Kategórie Rok narodenia
Horehronské nádeje, dievčatá, chlapci 2018/2015
Mladšie predžiačky Mladší predžiaci, 2014/2012
Staršie predžiačky Starší predžiaci, 2011/2010
Mladšie žiačky, Mladší žiaci, 2009/2008
Staršie žiačky, Starší žiaci, 2007/2006
OPEN /juniori, dospelí, seniori/, dámy, páni 2005 a starší

Štartovať v súťaži LSC-HLZL 2022 môžu všetci pretekári bez ohľadu na registráciu v národnom športovom zväze, alebo inom športovom zväze alebo združení. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári neregistrovaní v žiadnych športových kluboch (tzv. „bez klubovej príslušnosti“).

Organizácia preteku: jedno kolo v rovnakej trati všetky kategórie

Harmonogram:      prezentácia  od 7:15 do 8:15 hod.

prehliadka trate  od 8:15 do 9:00 hod.  

9:15 hod. štart prvého účastníka kategórie v poradí podľa rozpisu vyššie

Protesty:                podľa pravidiel LP doložené vkladom 17,-Eur za jednotlivca

Rôzne:                Prípadné odvolanie preteku Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom.

Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody  počas celého priebehu preteku

  • Vyhlásenie výsledkov 30 minút po skončení pretekov.
  • pretek bude v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP.
  • Prehlásenie o bezinfekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.
  • Informačný kanál WhatsWpp získate po nascanovaní QR kódu. V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu meraného tréningu. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”

 


  1. Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov: Ing. Marian Jagerčík

Sekretár pretekov: Ing. Marek Tabernaus

Autor trate: Milan Pošta

Arbiter: Patrik Hrablay

Hlavný rozhodca: Miroslav Štefanovie

Veliteľ bránkových rozhodcov: Radovan Šuchaň

Veliteľ technickej čaty: Ľubomír Hrablay

Zdravotná služba: Zdravotná služba Ski Hlobišov

Vedúci časomiery a výsledkov: Mgr.Jaroslav Štancel

 


  1. Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru: Ing. Marek Tabernaus

Podpredseda organizačného výboru: Marek Petrovič

Sekretár organizačného výboru: Ing. Janka Jagerčíková

 

Tieto ustanovenia boli schválené dňa       21.02.2022

 

stiahnuť rozpis pretekov: Propozície HHL 4. kolo Polomka Finale