Kôli pandemickým opatreniam korona vírusu bola sezóna Lesy Ski Cup 2020/21 celá zrušená.

Veríme, že nasledujúca sezóna 2021/22 už bude podľa plánov.