O CENU MLADOSTI 1. kolo HHL Lesy Ski Cup 2022, 5. ročník

  1. Všeobecné ustanovenia

 Usporiadateľ:           Lyžiarsky oddiel MLADOSŤ Banská Bystrica

Technické zabezpečenie :      Lyžiarsky oddiel MLADOSŤ Banská Bystrica

 Termín :                     22.1.2022, sobota

Miesto :                      Lyžiarske stredisko MÝTO SKI & BIKE (Mýto pod Ďumbierom)

 Prihlášky:                               do štvrtku 20.1.2022 do 18:00 hod.

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/lesy-ski-cup-2022 od 14.1.2022

Kontaktná osoba:                  Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066

Ing. Miroslav Štefanovie tel. číslo 0905 845 604

Kancelária tréningu:              reštaurácia pod svahom, MÝTO SKI & BIKE

Pridelenie čísel:                      vo štvrtok 20.1.2022 od 19:00 do 20:00 hod., Mgr. Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok, podľa súťažného poriadku.

Výdaj  čísel:                     22.1.2022 od 7:15 do 8:15 hod. v kancelárii tréningu

Ubytovanie, doprava a stravovanie:    usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné pre všetky kategórie:           7,- Eur pre každého účastníka

Lístky na vleky:                                     9,- Eur pre účastníkov (+ záloha 3€ za ski pass)   

Trénerské lístky:                                    na 10 detí 1 trénerský lístok za 9€ (+ záloha 3€ za ski pass) 

Odmena za meraný tréning:                 Odmenení budú prví šiesti účastníci v každej kategórii

Výsledky meraného tréningu:               v aplikácii WhatsApp, po skončení meraného tréningu každej kategórie, emailom v pdf. forme deň po skončení meraného tréningu.

 

  1. Technické ustanovenia

Predpis :        meranie podľa platných pravidiel ÚAD a súťažného poriadku  LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní na sezónu 2021/2022

Disciplína:     obrovský slalom – Horehronské nádeje, predžiaci, žiaci  a OPEN

Kategórie Rok narodenia
Horehronské nádeje, dievčatá, chlapci 2018/2015
Mladšie predžiačky Mladší predžiaci, 2014/2012
Staršie predžiačky Starší predžiaci, 2011/2010
Mladšie žiačky, Mladší žiaci, 2009/2008
Staršie žiačky, Starší žiaci, 2007/2006
OPEN /juniori, dospelí, seniori/, dámy, páni 2005 a starší

Organizácia tréningu: jedno kolo v rovnakej trati všetky kategórie

Harmonogram:      prezentácia  od 7:15 do 8:15 hod.

prehliadka trate  od 8:15 do 9:00 hod.  

9:30 hod. štart prvého účastníka kategórie v poradí podľa rozpisu vyššie

Protesty:                podľa pravidiel LP doložené vkladom 17,-Eur za jednotlivca

Rôzne:                                    Prípadné odvolanie meraného tréningu Vám bude oznámené 2 dni pred plánovaným termínom.

Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody  počas celého priebehu preteku

  • Vyhlásenie výsledkov 30 minút po skončení pretekov.
  • pretek bude v režime OTP. Pri prezentácii je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o splnení podmienok OTP.
  • Prehlásenie o bezinfekčnosti a splnení podmienky OTP, ako aj súpisku klubu je potrebné mať vytlačenú, vyplnenú a podpísanú, nachystanú na odovzdanie pri registrácii.
  • Informačný kanál WhatsWpp získate po nascanovaní QR kódu. V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu meraného tréningu. Možnosť stiahnuť aj na facebookovej stránke – “LesySkiCup Skupina”
  • Podmienkou účasti je registrácia v ZSL.
  1. Funkcionári pretekov


Riaditeľ pretekov:    
                     Chovančeková Nikola,

Predseda Jury:                                Gregor Miroslav

Arbiter, zástupca pretekárov:   Marek Tabernaus,                           

Autor trate:                                  Šuhajda Rastislav

Veliteľ bránkových rozhodcov:      Miroslav Štefanovie,

Veliteľ technickej čaty:                    Michal Barla

Vedúci časomiery a výsledkov:     Jaroslav Štancel                                 

Zdravotná služba:                          Horská služba ,

Tieto ustanovenia boli schválené dňa       10.01.2022

Stiahnuť rozpis pretekov: Propozicie HHL kolo Myto.