LESY SKI CUP 2019                   

Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní    

____________________________________________________

Oficiálne výsledky podľa kategórii

Celkové výsledky 4.kola podľa tratí

Priebežné výsledky pohára Lesy ski Cup 2019

Štartová listina 4.kola

Štartová listina podľa prihlášok

Zoznam podľa bodov

Lyžiarsky oddiel  Horehron Ski Team Polomka-Bučník

v spolupráci

s obcou Polomka a s ŠKB – LYŽIARIK

organizuje verejné preteky v obrovskom slalome

 

 1. kolo

Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní

 

  „venované spomienke na Danu Chebeňovú“

Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

 1. február 2019 
 1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                         LO HST Polomka-Bučník

Technické  zabezpečenie:      LO HST Polomka-Bučník, obec Polomka, LESY SR š. p .

Termín:                                     17. február  2019 (nedeľa)

Miesto:                                    Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

Prihlášky:                                registrovaní pretekári za kluby v LSC-HLZL on-line na stránkach:

                                                   http://lesycup.sporttiming.sk/,

Kontaktná osoba-prihlášky:  Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo:  +421 903 906 066, e-mail: stancel@videocom.sk

uzávierka prihlášok 15.02. 2019 do 19:00 hod. (piatok),  dodatočne, dňa 17.02. 2019, 7:30 – 8:15  hod. (nedeľa)

Nutné určiť osobu v každom klube zodpovednú za prihlášku.   

Kancelária pretekov:               lyžiarske stredisko Polomka-Bučník, reštaurácia v Penzióne Bučník        

Prezentácia a výdaj  štartovných čísel:                    17.2.2019 od 7:30 hod do 8:15 hod., reštaurácia v Penzióne Bučník.

Žrebovanie:                              sobota, 16.02.2019 od 18:00 do 19:00 hod., Penzión Bučník v Polomke,

Ubytovanie:                             usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné:                                7,- € za každého pretekára

Lístky na vleky:                        6,- €  pre pretekárov a trénerov (2,- € záloha na kartu)  (vydaný bude 1 trénerský lístok na cca 5 pretekárov).

Zdravotná služba:                   Lyžiarska služba Ski Polomka-Bučník

Hodnotenie:                           vyhlásených bude prvých 6 pretekárov v každej kategórii.  Odmenení budú medailou,

                                                  diplomom a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári aj pohárom.     

 1. Technické ustanovenia

Predpis:                                  preteky podľa platného Súťažného poriadku LSC-HLZL na sezónu 2018/2019.

.                                                 Preteky sa započítavajú do celkového hodnotenia LSC-HLZL 3. ročníka 2018/19.

Disciplína:                               1. kolový obrovský slalom v rovnakej trati pre všetky kategórie

Kategórie:                           

 • Horehronské nádeje – dievčatá                      (ročníky: 2015-2012)
 • Horehronské nádeje – chlapci (ročníky: 2015-2012)
 • Mladšie predžiačky (ročníky: 2011-2009)
 • Mladší predžiaci                                       (ročníky: 2011-2009)
 • Staršie predžiačky                       (ročníky: 2008-2007)
 • Starší predžiaci (ročníky: 2008-2007)
 • Mladšie žiačky                                                 (ročníky: 2006-2005)
 • Mladší žiaci                                    (ročníky: 2006-2005)
 • Staršie žiačky                               (ročníky: 2004-2003)
 • Starší žiaci   (ročníky: 2004-2003)
 • OPEN – ženy (juniori, dospelí, seniori)     (ročníky: 2002 a starší)
 • OPEN – muži (juniori, dospelí, seniori)          (ročníky: 2002 a starší)

Štartovné čísla:                      budú vydané po prezentácii  (za stratu štartovného čísla účtujeme 25,- €).

Protesty:                                podľa pravidiel lyžiarskych pretekov doložené vkladom 17,- € za jednotlivca.

Časový program:                               Nedeľa, 17.2.2019  POLOMKA-BUČNÍK ,

               7:30 – 8:30    rozjazdenie, ZJAZDOVKA č. 1   (ľavá strana – pohľad zdola)

               8:30 – 9:00    prehliadka trate, ZJAZDOVKA č. 1, posledný vstup – 8:45 hod.  (pravá strana v strednej časti – pohľad zdola)

               9:20                štart 1. pretekára (štartovné číslo podľa kategórií 1. až 12.)

Pretekári v kategóriách 1. – 2. štartujú zo zníženého štartu (počet zmien smeru 10-17).

Pretekári v kategóriách 3. – 12. (počet zmien smeru 15-25).

Prevádzka vlekov:

            7:30 – 9:00     vstup na vlek mimo turniketu (ľavá strana – otvorená služobná závora)

            9:00 – 16:00  vstup na vlek iba cez turniket (platný lístok). Vstup cez bočnú služobnú závoru bude povolený len usporiadateľom (zelené vesty). Pri opakovanom štarte pretekára

rozhodnutím JURY –  zelená vesta bude vydaná v priestore cieľa (v stánku časomiery).

Vyhlásenie výsledkov:         v priestoroch pred Penziónom Bučník (cca do 50 min. po dojazde posledného pretekára).

                                                  Kategórie 1. a 2. (ročník 2015-2012) môžu byť vyhlásené aj samostatne !!!!! 

III. Rôzne ustanovenia

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 13. 02. 2019

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru.

Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas rozjazdenia a pretekov.

V zmysle  platných Pravidiel lyžiarskych pretekov je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú  špecifikácii pretekového vybavenia v OS povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa zúčastnia pretekov.

 1. Organizačný výbor:

Predseda OV:                                 Marián Jagerčík

Podpredseda OV:                          Stanislav Príboj

Sekretár pretekov:                      Zita Šuchaňová

Riaditeľ pretekov:                         Július Piliar

Technický komisár:                       Jaroslav Midriak

Hlavný rozhodca:                          Peter Folk

Autor a veliteľ trate:                     Marcel Macík

Veliteľ bránkových rozhodcov:   Radoslav Šuchaň

Veliteľ technickej čaty:                 Ján Maruškin

Časomiera:                                     Jaroslav Štancel

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 30.01.2019

Stiahnuť rozpis LESY_SKI_CUP_2019_-_4.kolo_propozície__Memoriál_Dany_Chebeňovej