LESY SKI CUP 2019                        

                                   Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní   

Oficiálne výsledky podľa kategórii 

Celkové výsledky 3.kola

Štartová listina 3.kola

Štartová listina podľa prihlášok

Zoznam podľa bodov

Zoznam prihlášok

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lyžiarsky oddiel  Horehron Ski Team Polomka-Bučník

v spolupráci

s obcou Polomka

organizuje verejné preteky v obrovskom slalome

 1. kolo

Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní

         „HOREHRONSKÝ BUČNÍK 2019“

 

 

Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

 1. február 2019

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                         LO HST Polomka-Bučník

Technické  zabezpečenie:      LO HST Polomka-Bučník, obec Polomka, LESY SR š. p .

Termín:                                     16. február  2019 (sobota)

Miesto:                                    Lyžiarske stredisko Polomka-Bučník

Prihlášky:                                registrovaní pretekári za kluby v LSC-HLZL on-line na stránkach:

                                                   http://lesycup.sporttiming.sk/,

Kontaktná osoba-prihlášky:  Mgr. Jaroslav Štancel, tel. číslo:  +421 903 906 066, e-mail: stancel@videocom.sk

uzávierka prihlášok 14.02.2019 do 19:00 hod. (štvrtok),

                  dodatočne, dňa 16.02.2019, 7:30 – 8:15  hod. (sobota)

Nutné určiť osobu v každom klube zodpovednú za prihlášku.   

Kancelária pretekov:               lyžiarske stredisko Polomka-Bučník, reštaurácia v Penzióne Bučník        

Prezentácia a výdaj

štartovných čísel:                    16.2.2019 od 7:30 hod do 8:15 hod., reštaurácia v Penzióne Bučník.

Žrebovanie:                              piatok, 15.02.2019 od 18:00 do 19:00 hod., Penzión Bučník v Polomke,

Ubytovanie:                             usporiadateľ nezabezpečuje

Štartovné:                                7,- € za každého pretekára

Lístky na vleky:                        6,- €  pre pretekárov a trénerov (2,- € záloha na kartu);

  (vydaný bude 1 trénerský lístok na cca 5 pretekárov).

Zdravotná služba:                   Lyžiarska služba Ski Polomka-Bučník

Hodnotenie:                           vyhlásených bude prvých 6 pretekárov v každej kategórii.  Odmenení budú medailou,

                                                  diplomom a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári aj pohárom.     

 1. Technické ustanovenia

Predpis:                             preteky podľa platného Súťažného poriadku LSC-HLZL na sezónu 2018/2019.

.                                                 Preteky sa započítavajú do celkového hodnotenia LSC-HLZL 3. ročníka 2018/19.

Disciplína:                               1. kolový obrovský slalom v rovnakej trati pre všetky kategórie

Kategórie:                           1)   Horehronské nádeje – dievčatá                      (ročníky: 2015-2012)

 • Horehronské nádeje – chlapci (ročníky: 2015-2012)
 • Mladšie predžiačky (ročníky: 2011-2009)
 • Mladší predžiaci                                       (ročníky: 2011-2009)
 • Staršie predžiačky                       (ročníky: 2008-2007)
 • Starší predžiaci (ročníky: 2008-2007)
 • Mladšie žiačky                        (ročníky: 2006-2005)
 • Mladší žiaci                                    (ročníky: 2006-2005)
 • Staršie žiačky                               (ročníky: 2004-2003)
 • Starší žiaci                                    (ročníky: 2004-2003)
 • OPEN – ženy (juniori, dospelí, seniori)     (ročníky: 2002 a starší)
 • OPEN – muži (juniori, dospelí, seniori)          (ročníky: 2002 a starší)

Štartovné čísla:                      budú vydané po prezentácii  (za stratu štartovného čísla účtujeme 25,- €).

Protesty:                                podľa pravidiel lyžiarskych pretekov doložené vkladom 17,- € za jednotlivca.

Časový program:                               Sobota, 16.2.2019  POLOMKA-BUČNÍK ,

7:30 – 8:30    rozjazdenie, ZJAZDOVKA č. 1   (ľavá strana – pohľad zdola)

               8:30 – 9:00    prehliadka trate, ZJAZDOVKA č. 1, posledný vstup – 8:45 hod.

(pravá strana v strednej časti – pohľad zdola)

                9:20                štart 1. pretekára (štartovné číslo podľa kategórií 1. až 12.)

Pretekári v kategóriách 1. – 2. štartujú zo zníženého štartu (počet zmien smeru 10-17).

Pretekári v kategóriách 3. – 12. (počet zmien smeru 15-25).

 

Prevádzka vlekov:             7:30 – 9:00     vstup na vlek mimo turniketu (ľavá strana – otvorená služobná závora)

9:00 – 16:00  vstup na vlek iba cez turniket (platný lístok). Vstup cez bočnú služobnú závoru

bude povolený len usporiadateľom (zelené vesty). Pri opakovanom štarte pretekára

rozhodnutím JURY –  zelená vesta bude vydaná v priestore cieľa (v stánku časomiery).

Vyhlásenie výsledkov:         v priestoroch pred Penziónom Bučník (cca do 50 min. po dojazde posledného pretekára).

                                                  Kategórie 1. a 2. (ročník 2015-2012) môžu byť vyhlásené aj samostatne !!!!!

                                                  Pre všetkých účastníkov pretekov (pretekári, tréneri, zástupcovia klubov, sponzori,                         

                                                  usporiadatelia,… ) je zabezpečená strava, bude sa podávať guľáš, lístky sa vydajú

                                                  pri prezentácii – vedúcim družstiev (nahlásia počty pri prezentácii).

III. Rôzne ustanovenia

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 13. 02. 2019

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného výboru.

Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.                Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas rozjazdenia a pretekov.

V zmysle  platných Pravidiel lyžiarskych pretekov je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú                            špecifikácii pretekového vybavenia v OS povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa zúčastnia pretekov.

 1. Organizačný výbor:

Predseda OV:                                 Marián Jagerčík

Podpredseda OV:                          Stanislav Príboj

Sekretár pretekov:                      Zita Šuchaňová

Riaditeľ pretekov:                         Július Piliar

Technický komisár:                       Lenka Chebeňová

Hlavný rozhodca:                          Miroslav Štefanovie

Autor a veliteľ trate:                     Marián Jagerčík

Veliteľ bránkových rozhodcov:    Radoslav Šuchaň

Veliteľ technickej čaty:                 Ján Maruškin

Časomiera:                                     Jaroslav Štancel

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 30.01.2019

Stiahnúť rozpis LESY_SKI_CUP_2019_-_3.kolo_propozície__Horehronský Bučník