Priebežné výsledky Lesy Ski Cup 2019 po 2 podujatiach

Oficiálne výsledky podľa kategórii

Štartová listina 2.kola 

Štartová listina podľa prihlášok              

  O pohár L

 1. Všeobecné ustanovenia

 

Usporiadateľ :                       Športový klub Bystričan – LYŽIARIK

Technické zabezpečenie :     Športový klub Bystričan – LYŽIARIK

Termín :                                 01.2.2019

Miesto :                                 Lyžiarske stredisko ŠACHTIČKY

Prihlášky :                              do stredy  30.01.2019 do 15:00 hod.

elektronicky na www.pretekaj.sk

kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066

Kancelária pretekov :            bufet Chalúpka na hornom parkovisku strediska

Prezentácia  a výdaj štartových čísel:

01.02.2019 od 7:30 do 8:15 hod., Šachtičky – bufet Chalúpka

Žrebovanie:                           štvrtok 31.01.2019 od 18:00 do 19:00 hod.,

Ubytovanie, doprava a stravovanie : usporiadateľ nezabezpečuje

Parkovanie:                           Parkovanie vozidiel pretekárov v areáli Hotela Šachtičky. Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania v areáli strediska, majiteľ strediska vyzýva účastníkov podujatia a maximálne využitie spoločnej dopravy zdieľaním automobilov. Ďakujeme vopred za ústretovosť.

 Štartovné pre všetky kat. :   7,- Eur za každého pretekára (platí sa za klub pri prezentácii v hotovosti)

Lístky na vleky:                      7,- Eur pre detských pretekárov (platí sa v pokladni strediska)

Trénerské lístky:                    na cca 5 detí 1 trénerský lístok za 7,- Eur (platí sa v pokladni strediska). Pre zrýchlenie finančných transakcií doporučujeme úhradu v hotovosti presnou sumou za celý klub.

Ceny pre pretekárov:            Vyhlásených bude prvých šesť (6) pretekárov v každej kategórii. Odmenení budú diplomom, medailou a vecnou cenou. Prví traja (3) pretekári budú odmenení pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou.

Vyhlásenie výsledkov:          cca. 45-50 min po dojazde posledného pretekára. Vyhodnotenie prebehne v priestore štartu.

 Technické ustanovenia

Predpis :                                preteky podľa súťažného poriadku LESY SKI CUP – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 2018/19

Disciplína:                              obrovský slalom na jedno (1) kolo

 Kategórie a poradie na štarte:

 1. „Horehronské nádeje“ dievčatá – rok narodenia 2012 a viac
 2. „Horehronské nádeje“ chlapci – rok narodenia 2012 a viac
 3. mladšie predžiačky – rok narodenia 2011, 2009
 4. mladší predžiaci – rok narodenia 2011, 2009
 5. staršie predžiačky – rok narodenia 2008, 2007
 6. starší predžiaci – rok narodenia 2008, 2007
 7. mladšie žiačky – rok narodenia 2006, 2005
 8. mladší žiaci – rok narodenia 2006, 2005
 9. staršie žiačky – rok narodenia 2004, 2003
 10. starší žiaci – rok narodenia 2004, 2003
 11. „OPEN“ – junior, dospelí, senior ženy – rok narodenia <2002
 12. „OPEN“ – junior, dospelí, senior muži – rok narodenia <2002

 

Svah:                                      zjazdovka č.1 od sedla (od parkoviska)

Organizácia pretekov:           jedno kolo v identickej trati pre všetky kategórie (kategória „Horehronské nádeje“ štartuje takisto v identickej trati ako ostatné kategórie)

 Harmonogram:                      od 7:30 do 8:15 hod. prezentácia

od 8:30 do 9:00 hod. prehliadka trate

9:15 hod. štart prvého pretekára

Protesty:                                podľa ustanovenia súťažného poriadku Lesy Ski Cup 2018/19 doložené vkladom 17,-Eur za jednotlivca

Rôzne:                                    Prípadné odvolanie podujatia bude oznámené 2 dni pred dátumom konania podujatia.

Za stratu štartovného čísla bude organizátor požadovať 25,-Eur.   

                                           

 1. Organizačný výbor

Predseda organizačného výboru:                Ing.Radovan Cagala

Podpredseda organizačného výboru:          Ing.Martin Vigaš

Sekretár pretekov:                                        Lenka Chebeňová

 1. Funkcionári pretekov

 

Riaditeľ pretekov:                                         Ing. Radovan Cagala

Autor trate:                                                   Vladimír Siráň

Hlavný rozhodca:                                          Miroslav Gregor

Veliteľ bránkových rozhodcov:                    Slavka Benešová

Veliteľ technickej čaty:                                 Ing. Martin Vigaš                  

Zdravotná služba:                                         Horská služba Šachtičky

Vedúci časomiery a výsledkov:                    Mgr. Jaroslav Štancel

 

Tieto ustanovenia boli schválené dňa 08.01.2019

Stiahnúť Propozície Šachtičky 01_02_2019