SKI KLUB DONOVALY

VEREJNÝ PRETEK V OBROVSKOM SLALOME

DONOVALSKÝ PSÍK

LESY SKI CUP – Finále Horehronskej ligy  2019

SKI KLUB DONOVALY usporiada dňa 10.3.2019

VEREJNÝ PRETEK

Superbaby, predžiaci, žiaci a open dospelí v obrovskom slalome

 

Všeobecné ustanovenia:

 1. Usporiadateľ:
  SKI KLUB DONOVALY

 Technické zabezpečenie:

 1. SKI KLUB DONOVALY
 1. Termín:
  10.3.2019 – preteky Obrovský slalom
 1. Miesto:
  Donovaly – Záhradište
 1. Prihlášky:
  do 7.3.2019 do 21:00 h na stránke www.pretekaj.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Štancel. tel. číslo 0903 906 066

Ivana Luhová +421 905 222 354

 1. Kancelária pretekov:
  Donovaly – bufet Záhradište
 2. Prezentácia:
  – piatok 8.3.2019 od 17:00 h do 18:00 h – Správa športových a telovýchovných zariadení – ZARES Banská Bystrica, Švermova 45, Banská Bystrica, 1. Poschodie
  –    10.3.2019 od 7:30 do 8:30 kancelária pretekov – bufet Záhradište
 3. Ubytovanie:
  usporiadateľ nezabezpečuje
 4. Stravovanie:
  usporiadateľ nezabezpečuje 
 1. Štartovné a vleky:
  14 € za pretekára
  (zahŕňa:  7 € štartovné, 7 € vleky)
  7 € vleky za trénera

  2 € záloha za skipass 

 1. Ceny:
  –   každý účastník preteku bude po dojazde do cieľa
  odmenený hodnotnou cenou
  –   vyhlasuje sa prvých šesť z každej kategórie
 2. Lekárska služba:
    Horská služba

Technické ustanovenia:

Disciplína a kategórie:
Obrovský slalom:

– superbaby „Horehronské nádeje“,

– mladšie predžiačky a predžiaci,

– staršie predžiačky a predžiaci,

– mladšie žiačky a žiaci,

– staršie žiačky a žiaci,

– open dospelí ženy a muži (rok narodenia 2002 a starší),

preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov ÚAD a súťažného poriadku Lesy ski cup – „Horehronská liga“.

 1. Trate:
  Donovaly – Záhradište  
 1. Časový harmonogram:

Nedeľa : 10.3.2019
7:30 – 8:30 – prezentácia a výdaj štartovných čísel

7:30          – rozjazdenie
8:00 – 9:00 – prehliadka trate
9:15 – štart prvého pretekára v poradí superbaby, mladšie predžiačky a predžiaci, staršie predžiačky a prežiaci, mladšie žiačky a žiaci, staršie žiačky a žiaci, open ženy a muži.

 1. Vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení preteku.
 2. Rôzne:
  Prípadne zmeny v rozpise alebo časovom programe sú vyhradené rozhodnutiam organizátorov alebo súťažného výboru z dôvodov poveternostných podmienok alebo z iných závažných dôvodov.

Za neodovzdanie alebo stratu štartového čísla je poplatok 35 €

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru :       Ivan Šabo

Podpredseda organizačného výboru:  Miroslav Gregor

Sekretár pretekov:                              Luhová Ivana

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:                              Jaromír Midriak

Veliteľ trate:                                       Martin Šárik

Veliteľ bránkových rozhodcov:         Miroslav Sopko

Technický delegát:                             Miroslav Štefanovie

Vedúci časomiery a výpočtov:           Jaroslav Štancel

 

Propozície – Donovalský psík 2019_docx