<div id="divRRPublish" class="RRPublish"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript" src="//my.raceresult.com/RRPublish/load.js.php?lang=sk"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var rrp=new RRPublish(document.getElementById("divRRPublish"), 91481, "results");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rrp.ShowTimerLogo=true;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rrp.ShowInfoText=false;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->--><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add custom CSS here or elsewhere to change the design */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
1.kolo Lesy Ski Cup 2018

1.kolo Lesy Ski Cup 2018

Prvé podujatie verejných pretekov organizuje LO Mladosť Banská Bystrica na Čertovici 20.1.2018 Zverejňujeme základné informácie o podujatí: Rozpis pretekov Zoznam podľa bodov Zoznam Prihlášok Štartová listina  Štartové čísla podľa prihlášok Štartové čísla...